Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Odbycie szkolenia jest jednym z warunków upoważniających do uzyskania certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego - „Instalatora Mikroinstalacji w zakresie OZE – systemy fotowoltaiczne” - zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – „Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw”
 

Systemy fotowoltaiczne 
L.p. GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA
1.
ZAGADNIENIA OGOLNE. PODSTAWY STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 
1.1 HISTORIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W EUROPIE I NA ŚWIECIE 
1.2 KORZYŚCI EKONOMICZNE, SRODOWISKOWE, SPOŁECZNE STOSOWANIE FOTOWOLTAIKI 
1.3 PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA WYKORZYSTANIA FOTOWOLTAIKI 
  1.3.1 Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu 
1.4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
1.5 PRZYŁADOWE SYSTEMY CERTYFIKACJI WYROBOW (SOLAR KEYMARK) 
1.6 PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE 
2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOSCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMOW FOTOWOLTAICZNYCH 
2.1 OGNIWO SŁONECZNE - BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA 
2.1.1 Konwersja fotowoltaiczna - podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych 
2.1.2 Struktura i charakterystyka techniczna ogniw słonecznych i pozostałych elementów systemu 
2.1.3 Standardowe warunki badania 
  2.1.3.1 Pomiar parametrów ogniwa/modułu słonecznego w warunkach standardowych (STC); wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry elektryczne ogniwa/modułu 
2.1.4 Łączenie ogniw w moduły oraz modułów w zestawy 
2.2 RODZAJE OGNIW I MODUŁOW FOTOWOLTAICZNYCH 
2.2.1 Ogniwa z krzemu monokrystalicznego 
2.2.2 Ogniwa z krzemu polikrystalicznego 
2.2.3 Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne) 
2.2.4 Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS (z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe (z tellurku kadmu) i inne (w szczególności typu: DSSC barwnikowe), organiczne, polimerowe) 
2.3 RODZAJE SYSTEMOW FOTOWOLTAICZNYCH 
2.3.1 Systemy wydzielone i autonomiczne 
2.3.2 Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej 
2.3.3 Systemy mieszane (hybrydowe) (w szczególności system fotowoltaiczny połączony z małymi turbinami wiatrowymi, generatorami spalinowymi oraz ogniwami wodorowymi) 
2.3.4 Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) - na dachach, elewacjach, jako szklane dachy itp. rozwiązania i systemy niezintegrowane (BAPV) 
2.4 URZĄDZENIA I ELEMENTY SYSTEMOW FOTOWOLTAICZNYCH 
2.4.1 Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych 
2.4.2 Regulatory ładowania 
2.4.3 Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych 
2.4.4 Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki, bezpieczniki) 
2.4.5 Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych 
2.4.6 Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne 
3. ZASADY DOBORU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 
3.1 WYBÓR ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
3.1.1 Określanie miejsca lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu 
3.1.2 Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa) 
3.1.3  Elementy zacieniające 
3.1.4 Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady) 
3.1.5 Istniejąca instalacja odgromowa 
3.2 PROFILE ENERGETYCZNE ODBIORNIKOW 
3.3 POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH POGODOWYCH 
3.4 WYMIAROWANIE SYSTEMU 
3.4.1 Wybór rodzaju i mocy modułów fotowoltaicznych, konfigurowanie generatora fotowoltaicznego 
3.4.2 Określenie wymaganych przekrojów przewodów połączeniowych 
3.4.3 Określenie wymagań dla instalacji odgromowej, uziomowej (uziemienia) i systemu instalacji) ograniczania przepięć 
3.5 AUTONOMICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE 
3.5.1 Przykłady systemów autonomicznych 
3.5.2 Elementy systemów autonomicznych 
3.5.3 Ocena i protokoły badań 
3.5.4 Zasilanie awaryjne 
3.6 PODŁĄCZANIE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO DO SIECI ENERGETYCZNEJ 
3.6.1 Obliczanie powierzchni systemu i wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu 
3.6.2 Wybór falownika/inwertera jako przetwornika energii; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określanie sprawności falownika/inwertera 
3.6.3 Dopasowanie generatora do falownika/inwertera 
3.6.4 Synchronizacja systemu z siecią elektroenergetyczną 
3.7 POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z GRUPĄ TEMATYCZNĄ (jeśli mają zastosowanie) 
4. MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO 
4.1 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI 
4.2 PLAN INSTALACJI 
4.3 NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DO MONTAŻU 
4.4 ZASADY PRAKTYCZNE INSTALACJI MODUŁU, DOBOR I WYMIAROWANIE PRZEWODÓW ORAZ KABLI 
4.5 KONFIGUROWANIE I URUCHAMIANIE SYSTEMOW FOTOWOLTAICZNYCH 
4.5.1 Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym 
4.5.2 Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych 
4.5.3 Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego 
4.5.4 Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci 
4.6 WSPÓŁPRACA Z AKUMULATORAMI W SYSTEMACH AUTONOMICZNYCH 
4.7 OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ 
4.8 INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ INSTALACJA UZIEMIENIA 
4.9 INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ INSTALACJA UZIEMIENIAMONTAŻ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ZINTEGROWANYCH Z BUDYNKAMI I KONSTRUKCJAMI BUDOWLANYMI (BIPV) I SYSTEMÓW NIEZINTEGROWANYCH (BAPV) 
4.10 ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW MONTAŻOWYCH INSTALACJI  
4.11 WARUNKI ODBIORU I DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI 
5. WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 
5.1 CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWE MODUŁÓW 
5.2 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYDAJNOŚĆ PRACY 
5.3 OCENA PRACY SYSTEMU - ANALIZA WSKAZNIKÓW JAKOŚCI 
6. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 
6.1 PROGRAM UTRZYMANIA 
6.2 ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM 
6.3 RODZAJE TYPOWYCH ZAKŁOCEN I AWARII W SYSTEMACH 
6.4 MONITOROWANIE WŁASNOŚCI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO - WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW I ICH ANALIZA 
6.4.1 Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych modułów/generatorów fotowoltaicznych 
6.4.2 Badania termowizyjne