Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  1. Zgłaszający przesyła drogą pocztową pobrany wcześniej ze strony www.ckf.sep.radom.pl wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.
  2. Przesłanie w/w wypełnionego formularzu zgłoszeniowego do Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Zgłaszający zobowiązany jest do uregulowania płatności na co najmniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia na rachunek bankowy Alior Bank 96 2490 0005 0000 4530 9622 1675
  4. W przypadku anulowania zamówienia w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich zwraca pełną kwotę wpłaconą za szkolenie. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia lub nieobecność na szkoleniu – Zgłaszający zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu w innym terminie – zgłaszający może zostać przepisany na kolejny wolny termin .
  5. Anulowanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej (e-mail).
  6. Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia, gdy wymagana liczba uczestników nie zostanie zebrana lub w związku z innymi przyczynami od siebie niezależnymi.
  7. W przypadku, gdy zmiana terminu lub anulowanie szkolenia będzie po stronie Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zgłaszający otrzymuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej za szkolenie, lub w przypadku zainteresowania, możliwość odbycia szkolenia w innym terminie.
  8. Podana cena szkolenia jest ceną brutto dla jednej osoby i zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering oraz zaświadczenie z odbytego szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 (Dz. U. 2014 poz. 505)
  9. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z danym regulaminem i jego akceptacją. 10. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia oraz zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e-mail.